http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 800.159
Online: 43

CƠ CẤU TỔ CHỨC HUYỆN ỦY ĐÔNG HÒA
Bí thư Huyện ủy
BÙI THANH TOÀN
Phó Bí thư thường trực 
NGUYỄN PHI HỔ
Phó Bí thư
VÕ ĐÌNH TIẾN
VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY
LÊ ANH DŨNG
BAN TỔ CHỨC  HUYỆN ỦY
LƯU THỊ QUYÊN
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
LÊ TẤN SANG
UBKT HUYỆN ỦY
LƯƠNG VĂN KHẠNG
BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY
VÕ NGỌC HÒA