CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ ỦY ĐÔNG HÒA
Bí thư Thị ủy
TRẦN VĂN TÂN
Phó Bí thư thường trực 
NGUYỄN PHI HỔ
Phó Bí thư
 
VĂN PHÒNG THỊ ỦY
NGUYỄN CÔNG DŨNG
BAN TỔ CHỨC  THỊ ỦY
LƯƠNG VĂN KHẠNG
BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY
NGÔ VIẾT HẢI
UBKT THỊ ỦY
LƯƠNG MINH NHẤT
BAN DÂN VẬN THỊ ỦY
LÊ ANH DŨNG
Thống kê: 1.182.398
Online: 24