CƠ CẤU TỔ CHỨC THỊ ỦY ĐÔNG HÒA
Bí thư Thị ủy
BÙI THANH TOÀN
Phó Bí thư thường trực 
NGUYỄN PHI HỔ
Phó Bí thư
VÕ ĐÌNH TIẾN
VĂN PHÒNG THỊ ỦY
LÊ ANH DŨNG
BAN TỔ CHỨC  THỊ ỦY
LƯƠNG VĂN KHẠNG
BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY
NGÔ VIẾT HẢI
UBKT THỊ ỦY
LƯƠNG MINH NHẤT
BAN DÂN VẬN THỊ ỦY
VÕ NGỌC HÒA
Thống kê: 1.047.634
Online: 43