http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 800.181
Online: 8

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ( Copy đường link dưới) :

http://congdichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/KenhTin/huong-dan.aspx 

2. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  ( Copy đường link dưới) :

http://congdichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/KenhTin/huong-dan.aspx

3. HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM , TRA CỨU DỊCH VỤ CÔNG HÀNH CHÍNH CÔNG  ( Copy đường link dưới) :

http://congdichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/KenhTin/huong-dan.aspx

4. VIDEO HƯỚNG DẪN:

- Video hướng dẫn đăng ký tài khoản Dịch vụ công trực tuyến ( Copy đường link dưới) :

http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/Home/video/w.aspx#77d08fc9-47d2-482d-a13a-45e5daf0582d 

- Video hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến ( Copy đường link dưới) :

http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/Home/video/w.aspx#079a055f-b79a-4448-90c3-1d53f797ce33