http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 347.131
Online: 32

Chủ tịch HĐND Huyện
NGUYỄN PHI HỔ
Phó Chủ tịch HĐND
Phó Chủ tịch HĐND
NGUYỄN ĐÌNH HỮU
ĐỖ HỮU THÔNG
Phó Trưởng ban Kinh tế
Phó Trưởng ban Pháp chế
Đỗ Thị Thu Vũ
Nguyễn Thị Thúy Duyên