http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.689
Online: 58

HĐND THỊ TRẤN HÒA HIỆP TRUNG

1

Nguyễn Thị Ngọc Son

Chủ tịch

2

Nguyễn Thanh Pháp

Phó Chủ tịch

HĐND THỊ TRẤN HÒA VINH

1

Dương Văn Trang

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Thu Nga

Phó Chủ tịch

HĐND XÃ HÒA THÀNH

1

Mai Tấn Lý

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Sửu

Phó Chủ tịch

HĐND XÃ HÒA TÂN ĐÔNG

1

Trần Văn Thư

Chủ tịch

2

Nguyễn Thị Nở

Phó Chủ tịch

HĐND XÃ HÒA XUÂN TÂY

1

Nguyễn Ngon

Chủ tịch

2

Nguyễn Trung Thành

Phó Chủ tịch

HĐND XÃ HÒA XUÂN ĐÔNG

1

Nguyễn Hoàng

Chủ tịch

2

Nguyễn Viết Toại

Phó Chủ tịch

HĐND XÃ HÒA XUÂN NAM

1

Nguyễn Hải Ninh

Chủ tịch

2

Ngô Cao Minh

Phó Chủ tịch

HĐND XÃ HÒA HIỆP BẮC

1

Nguyễn Đình Thích

Chủ tịch

2

Nguyễn Đình Tới

Phó Chủ tịch

HĐND XÃ HÒA HIỆP NAM

1

Phạm Văn Công

Chủ tịch

2

Huỳnh Thoại Anh

Phó Chủ tịch

HĐND XÃ HÒA TÂM

1

Đặng Thị Dung

Chủ tịch

2

Võ Thị Thùy Linh

Phó Chủ tịch