Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
181/TB-UBND 27/03/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch - Võ Đình Tiến tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện
147/TB-UBND 03/03/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện-Võ Đình Tiến tại hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2020
127/TB-UBND 12/02/2020 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban UBND huyện
121/TB-UBND 07/02/2020 Ý kiến kết luận của phó chủ tịch UBNd huyện- Nguyễn Văn Hồng, tại buổi họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corana gây ra
814/TB-UBND 04/12/2019 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện - Võ Đình Tiến tại hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 11 năm 2019
763/TB-UBND 20/11/2019 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban UBND huyện
687/TB-UBND 30/10/2019 Thông báo kết luận tại cuộc họp triển khai phương án ứng phó cơn bão số 05.
108/TB-UBND 19/02/2019 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, tại cuộc họp hội ý Chủ tịch Và các Phó Chủ tịch UBND huyện, ngày 18/02/2019
92/TB-UBND 24/01/2019 V/v phân công trực tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2018
593/TB-UBND 14/12/2018 Kết luận và Chỉ đạo của UBND huyện - Võ Đình Tiến tại cuộc họp giao ban UBND huyện ngày 10/12/2018
/DT Dự thảo BÁO CÁO TUẦN Từ ngày 01/6/2019 đến ngày 14/6/2019