Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
330/TB-UBND 25/11/2020 Thông báo niêm yết công khai việc cha nhận con có yếu tố nước ngoài (Li Zhi Xiong, Lý Linh Thủy, Li Tịnh Nhã)
2439/QĐ-UBND 25/11/2020 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Trương Văn Danh
314/TB-UBND 11/11/2020 Ý kiến kết luận của chủ tịch ubnd thị xã - Võ Đình Tiến tại hội nghị bất thường UBND thị xã ngày 06/11/2020
291/TB-UBND 05/11/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã- Võ Đình Tiến tại hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng 10/2020
261/TB-UBND 07/10/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã-Võ Đình Tiến tại hội nghị thông qua một số văn bản của UBND thị xã trình kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã
228/TB-UBND 16/09/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã-Võ Đình Tiến tại hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân thị xã ngày 14/9/2020
204/TB-UBND 04/09/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Võ Đình Tiến tại hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 8/2020
146/TB-UBND 30/07/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã-Nguyễn Văn Tĩnh tại hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 7/2020
834/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Ngô thị mai số 164
133/TB-UBND 16/07/2020 Thông báo niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
17/Tb-UBND 12/06/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tichjUBND thị xã - Võ Đình Tiến tại hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã
16/TB-UBND 12/06/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Đông Hòa; công bố Nghị quyết của UBTVQH 14 về việc thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Hòa lần thứ XII
221/TB-UBND 11/05/2020 Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
211/TB-UBND 05/05/2020 Thông báo Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đông Hòa
192/TB-UBND 10/04/2020 Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Đông Hòa
190/TB-UBND 09/04/2020 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Võ Đình Tiến tại hội nghị UBND huyện tháng 3/2020
181/TB-UBND 27/03/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch - Võ Đình Tiến tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện
147/TB-UBND 03/03/2020 Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện-Võ Đình Tiến tại hội nghị UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2020
127/TB-UBND 12/02/2020 Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị giao ban UBND huyện
121/TB-UBND 07/02/2020 Ý kiến kết luận của phó chủ tịch UBNd huyện- Nguyễn Văn Hồng, tại buổi họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corana gây ra