Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
585/TB-UBND 01/04/2021 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã- Nguyễn Văn Tĩnh tại hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 3/2021
407/TB-UBND 17/03/2021 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Văn Tĩnh tại hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân thị xã ngày 15/3/2021
31/TB-UBND 28/01/2021 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã-Nguyễn Văn tĩnh tại hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 01/2021
23/TB-UBND 22/01/2021 V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
19/TB-UBND 15/01/2021 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Văn Tĩnh tại hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân thị xã ngày 11/01/2021
356/TB-UBND 18/12/2020 V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch 2021
335/TB-UBND 03/12/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã-Nguyễn Văn Tĩnh tại hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng 11/2020
2482/QĐ-UBND 30/11/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND xã Hòa Thành số 25
330/TB-UBND 25/11/2020 Thông báo niêm yết công khai việc cha nhận con có yếu tố nước ngoài (Li Zhi Xiong, Lý Linh Thủy, Li Tịnh Nhã)
2439/QĐ-UBND 25/11/2020 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Trương Văn Danh
314/TB-UBND 11/11/2020 Ý kiến kết luận của chủ tịch ubnd thị xã - Võ Đình Tiến tại hội nghị bất thường UBND thị xã ngày 06/11/2020
291/TB-UBND 05/11/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã- Võ Đình Tiến tại hội nghị UBND thị xã thường kỳ tháng 10/2020
261/TB-UBND 07/10/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã-Võ Đình Tiến tại hội nghị thông qua một số văn bản của UBND thị xã trình kỳ họp chuyên đề HĐND thị xã
228/TB-UBND 16/09/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã-Võ Đình Tiến tại hội nghị giao ban Ủy ban nhân dân thị xã ngày 14/9/2020
204/TB-UBND 04/09/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Võ Đình Tiến tại hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 8/2020
146/TB-UBND 30/07/2020 Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã-Nguyễn Văn Tĩnh tại hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã thường kỳ tháng 7/2020
834/QĐ-UBND 23/07/2020 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Ngô thị mai số 164
133/TB-UBND 16/07/2020 Thông báo niêm yết công khai việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
17/Tb-UBND 12/06/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tichjUBND thị xã - Võ Đình Tiến tại hội nghị Ủy ban nhân dân thị xã
16/TB-UBND 12/06/2020 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập huyện Đông Hòa; công bố Nghị quyết của UBTVQH 14 về việc thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã; chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Đông Hòa lần thứ XII