Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
5451/QĐ-UBND 17/12/2019 Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện Đông Hòa về việc giao đất để xây dựng nhà ở của hộ ông Đinh Hoài Thành, thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm huyện Đông Hòa
4744/QĐ-UBND 21/11/2019 Về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hòa Hiệp Bắc
4628/QĐ-UBND 08/11/2019 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 643791, do UBND huyện Đông Hòa cấp giấy ngày 31/12/2013 cho bà Lê Thị Thiêm
4627/QĐ-UBND 08/11/2019 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 643710, do UBND huyện Đông Hòa cấp giấy ngày 30/12/2013 cho ông Nguyễn Văn Quốc và vợ Nguyễn Thị Nga
4220/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Trần Bá Vương
4219/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Võ Đình Khôi
4218/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Phạm Quốc Dân
4217/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Như
4216/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Văn Hưng
4215/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Tự
4214/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Trần Văn Dũng
4213/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Phạm Thị Ngọc Thương
4212/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Lê Tấn Hay
4211/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Hoa Nhứt
4210/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Trần Thị Lâm
3990/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung
3906/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng Phạm Thị Niệm
3905/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng Hà Thị Cúc
3903//QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lương Công Hưng
3902/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng Ngô Xuân Linh