Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
509/QĐ-UBND 18/02/2020 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
508/QĐ-UBND 18/02/2020 Về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Đông Hòa
315/QĐ-UBND 05/02/2020 Thành lập Ban chỉ đạo huyện và tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corana (nCoV) gây ra
313 04/02/2020 Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
5451/QĐ-UBND 17/12/2019 Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND huyện Đông Hòa về việc giao đất để xây dựng nhà ở của hộ ông Đinh Hoài Thành, thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm huyện Đông Hòa
4744/QĐ-UBND 21/11/2019 Về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hòa Hiệp Bắc
4628/QĐ-UBND 08/11/2019 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 643791, do UBND huyện Đông Hòa cấp giấy ngày 31/12/2013 cho bà Lê Thị Thiêm
4627/QĐ-UBND 08/11/2019 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 643710, do UBND huyện Đông Hòa cấp giấy ngày 30/12/2013 cho ông Nguyễn Văn Quốc và vợ Nguyễn Thị Nga
4220/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Trần Bá Vương
4219/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Võ Đình Khôi
4218/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc giao đất để xây dựng nhà ở Phạm Quốc Dân
4217/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Như
4216/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Văn Hưng
4215/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Tự
4214/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Trần Văn Dũng
4213/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Phạm Thị Ngọc Thương
4212/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Lê Tấn Hay
4211/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Nguyễn Hoa Nhứt
4210/QĐ-UBND 11/10/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lơi ích quốc gia, công cộng Trần Thị Lâm
3990/QĐ-UBND 10/09/2019 Về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung