Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
75/KH-UBND 31/03/2021 Kế hoạch quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2021
17/KH-UBND 26/01/2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
14/KH-UBND 25/01/2021 Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Đông Hòa năm 2021
79/KH-UBND 19/10/2020 Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã năm 2020
17/KH-UBND 07/07/2020 Về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5/11/2019 của Bộ nội vụ
39/KH-UBND 11/02/2020 Năm An toàn giao thông 2020
33/KH-UBND 06/02/2020 Kế hoạch phòng, chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Đông Hòa
32/KH-UBND 06/02/2020 Khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
28/KH-UBND 04/02/2020 Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020
197/KH-UBND 09/12/2019 Tổ chức đón tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trên địa bàn huyện Đông Hòa
196/KH-UBND 04/12/2019 Kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2011 trên địa bàn huyện Đông Hòa
195/KH-UBND 04/12/2019 Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác PBGDP giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn huyện Đông Hòa
179/KH-UBND 23/10/2019 Thực hiện góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị vàhành chính công (PAPI) của tỉnh Phú Yên năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Hòa
174/KH-UBND 18/10/2019 Tổ chức hưởng ứng “ Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019
5/KH-UBND 08/01/2019 Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Hòa
18/KH-UBND Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước thị xã Đông Hòa năm 2021
20/KH-UBND Thực hiện Chương trình phòng, chống bệnh Lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2021-2025 thị xã Đông Hòa