Số / kí hiệu Ngày BH Trích yếu
1566/UBND-TP 31/03/2021 Triển khai công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2021
1572/UBND-VHTT 31/03/2021 V/v tuyên truyền và phát động tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức PLGĐ và PCBLGĐ
637/UBND-TH 04/02/2021 V/v thực hiện nội dung Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
196/UBND-VHTT 12/01/2021 V/v đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021.
3857/UBND-TH 31/12/2020 V/v thực hiện Công văn số 6443/UBND-KGVX ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Phú Yên
704/UBND-TP 10/07/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp
362/UBND-QLĐT 19/06/2020 Công văn yêu cầu công bố công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1466/UBND-TH 22/04/2020 Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và Ngày quốc tế Lao động (01/5)
1131/UBND-TH 30/03/2020 V/v thực hiện Thông báo số 114/TB-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên.
1130/UBND-TH 27/03/2020 Về việc quyết liệt triển khai thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19
1117/UBND-VHTT 27/03/2020 Về việc tăng cường ý thức cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
304/UBND-TH 06/02/2020 Khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020
280/UBND-KTHT 04/02/2020 V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT đường bộ và đường sắt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ
278/UBND-KTHT 04/02/2020 Về việc lập danh sách thông tin người được giao tiếp nhận thông tin phản ánh về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Đông Hòa
5220/UBND-TH 20/12/2019 Về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Dương lịch 2020
3357/UBND-NV 26/08/2019 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Phú Yên
3213/UBND-UBND 15/08/2019 V/v triển khai Công văn số 3754/UBND-NC ngày 18/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.
299/UBND-NV 22/01/2019 Về việc chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc gửi thư xin lỗi khi giải quyết TTHC sai sót, trễ hạn.
82/UBND 08/01/2019 Về việc một số nội dung trọng tâm công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện
2/UBND-VP 02/01/2019 Chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương