http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 116.862
Online: 80
/portal/KenhTin/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh.aspx
http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/KenhTin/Cai-cach-hanh-chinh.aspx
Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

Tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng

15/06/2017

Ngày 14-6, UBND tỉnh có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận TQVN và hội đoàn, thể tỉnh tăng cường công tác chăm sóc người có công với cách mạng, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) .