http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 272.379
Online: 96
/portal/KenhTin/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh.aspx
http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/KenhTin/Giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cau-cong-dan.aspx
Tạo đột phá thúc đẩy hạ tầng du lịch phát triển

Tạo đột phá thúc đẩy hạ tầng du lịch phát triển

13/03/2018

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Yên đã xác định đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh cũng đã có Kế hoạch cụ thể hóa các nhiệm vụ để thúc đẩy du lịch địa...