http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 34.972
Online: 0
/portal/KenhTin/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh.aspx
http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/KenhTin/Cai-cach-hanh-chinh.aspx
Gần 100 cán bộ, kỹ sư, đoàn viên tham gia

Gần 100 cán bộ, kỹ sư, đoàn viên tham gia

19/02/2017

Ngày 19/2, tại di tích thắng cảnh quốc gia núi Đá Bia, (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa), Đoàn cán bộ và kỹ sư thuộc công trình xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Cả và Hầm Cù Mông phối hợp với Chi đoàn Báo Phú Yên, Trường đại học Xây dựng Miền Trung tổ chức Chương trình “Leo núi Đá Bia, rèn luyện sức...

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sở Nội vụ
Giám đốc Sở 0903.529.944
Phó giám đốc Sở 0982.151.736
Phó tránh thanh tra Sở phụ trách 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
Phòng cải cái hành chính 0573.842.854
UBND huyện Đông Hòa
Chủ tịch UBND huyện 0573.531.028
0983.850.091
Trưởng phòng Nội vụ huyện 0573.531.052
0909.523.309