http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 219.369
Online: 25
/portal/KenhTin/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh.aspx
http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/KenhTin/Giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-cau-cong-dan.aspx
Đông Hòa đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ môi trường

Đông Hòa đẩy mạnh thu gom rác thải, bảo vệ môi trường

12/12/2017

Từ khi triển khai đề án Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường ở hai thị trấn Hòa Hiệp Trung và Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) được hạn chế đáng kể. Việc nhân rộng mô hình đang được chính quyền địa phương quan tâm, dần dần hình thành nếp sống văn...

Năm 2018, Phú Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%

Năm 2018, Phú Yên phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,2%

07/12/2017

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, sau phát biểu khai mạc của Chủ tọa kỳ họp, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 và nhiệm vụ...