http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 19.843
Online: 0
/portal/KenhTin/Hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-Ho-Chi-Minh.aspx
http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/KenhTin/Cai-cach-hanh-chinh.aspx
Vì an toàn cho công trình trọng điểm quốc gia

Vì an toàn cho công trình trọng điểm quốc gia

19/01/2017

Với tầm quan trọng chiến lược về an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, hầm đường bộ qua đèo Cả đã được Chính phủ đưa vào nhóm các công trình trọng điểm quốc gia. Là bộ phận trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho công trình trọng điểm này, liên tục nhiều năm...

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sở Nội vụ
Giám đốc Sở 0903.529.944
Phó giám đốc Sở 0982.151.736
Phó tránh thanh tra Sở phụ trách 0905.221.108
Thanh tra Sở 0573.842.733
Phòng cải cái hành chính 0573.842.854
UBND huyện Đông Hòa
Chủ tịch UBND huyện 0573.531.028
0983.850.091
Trưởng phòng Nội vụ huyện 0573.531.052
0909.523.309